Pismo dot. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta

Wysłaliśmy do Prezydenta Miasta Gorzowa zapytanie dot. wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta  NOVUM cały czas na posterunku.