Gra o Lubuskie

Do łask wracają gry planszowe. Jesteśmy trzecim państwem w Europie pod względem środków przeznaczanych na zakup takich gier. Gry tego rodzaju pozwalają na bezpośredni kontakt z innymi ludźmi i wspólną zabawę w oderwaniu od ekranu komputera czy telewizora, jak również zdobywanie wiedzy (w roku 2017 realizowaliśmy projekt „Młodzieżowy Klub Gier Obywatelskich” rozgrywając z młodymi ludźmi gry planszowe o profilu obywatelskim, integracyjnym i politycznym). Projekt ma na celu edukację obywatelską i zwiększenie zdolności do współpracy młodych Lubuszan do 35 r.ż., oraz promocję województwa lubuskiego poprzez stworzenie i kolportaż Gry Planszowej „Gra o Lubuskie”. Stworzona gra planszowa będzie nawiązywać do naszego województwa,  a celem graczy będzie wygranie wyborów w poszczególnych powiatach i zawładnięcie województwem lubuskim.

W zaprojektowaniu gry pomoże nam 15 młodych gorzowian, w wieku do 35 r.ż., których zaangażujemy w projekt za pomocą otwartej rekrutacji. Wspólnie z nimi stworzymy grę i będą oni pierwszymi testerami, aby zapewnić, że gra będzie atrakcyjna dla osób młodych.

Stworzymy 150 egzemplarzy gry, którą będziemy kolportować w całym województwie.

Jeśli chcesz dołączyć do Grupy Zadaniowej tworzącej wraz  z nami grę planszową „Gra o Lubuskie” wypełnij formularz: Formularz zgłoszeniowy Gra o Lubuskie

I prześlij go na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub dostarcz do nas osobiście umawiając się pod nr tel. 669-847-078

REKRUTACJA TRWA DO 30.06.2019 R.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych

Plansza i Instrukcja do gry:

Gra o Lubuskie – plansza

Instrukcja Gra o Lubuskie