Rozegraj Lubuskie

Młodzi ludzie to główni odbiorcy, tzw. nowych technologii, takich jak gry sieciowe. Gry online są wykorzystywane powszechnie do rozrywki, ale mogą nieść również wartościowe przesłanie i umiejętności, korzystając jednocześnie z atrakcyjnej dla młodych ludzi formy. Projekt ma na celu edukację obywatelską i zwiększenie zdolności do współpracy młodych Lubuszan do 35 r.ż., oraz promocję województwa lubuskiego poprzez stworzenie i promocję gry online „Rozegraj Lubuskie”. Stworzona gra online będzie nawiązywać do naszego województwa, gdyż gracze pełnić będą w niej funkcje radnych Sejmiku Województwa Lubuskiego. Gra online polegać będzie na podejmowaniu przez każdego z graczy decyzji dotyczących podziału budżetu województwa na poszczególne wydatki. W symulowanym województwie lubuskim będą działy się różnego rodzaju wydarzenia losowe, np. protesty, klęski żywiołowe, wnioski od mieszkańców, które wpływać będą na sytuację w grze i wymuszały będą decyzji graczy o innym ulokowaniu funduszy budżetowych. Gracze będą mogli współdziałać, jak również łączyć się w koalicje lub współzawodniczyć. Gra będzie pełniła bardzo dużą rolę edukacyjną, pod kątem prawa samorządowego i funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. Uczyć będzie również współpracy i zwiększać zaufanie do władz samorządowych tłumacząc jak zawiłe są mechanizmy rządzenia regionem.

Do stworzenia i testowania Gry zachęcimy 30 mieszkańców województwa Lubuskiego, ludzi młodych do 35 r.ż. poprzez otwartą rekrutację w mediach i za pośrednictwem kampanii mailowej (szkoły) i na portalach społecznościowych.

Jeśli chcesz dołączyć do Grupy Zadaniowej tworzącej wraz  z nami grę online „Rozegraj Lubuskie” i do osób testujących Grę wypełnij formularz: Formularz zgłoszeniowy Rozegraj Lubuskie

I prześlij go na adres mailowy: stowarzyszenie.novum@gmail.com lub dostarcz do nas osobiście umawiając się pod nr tel. 669-847-078

REKRUTACJA TRWA DO 30.06.2019 R.