Gra Miejska – Gorzów to NASZA historia

Projekt „Gra Miejska – Gorzów to NASZA historia” ma na celu zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych w Gorzowie Wlkp. historią miasta i ukazanie im wartościowych pod względem historycznym miejsc poprzez zastosowanie nowatorskiej, atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, t.j. gry miejskiej. Zostanie przeprowadzony dzięki dotacji z Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

W grze weźmie udział 15 uczniów klas 4-6 Szkół Podstawowych z Gorzowa Wlkp. 3 pięcioosobowe grupy wraz z dorosłym opiekunem będą starały się dotrzeć jak najszybciej do wyznaczonych na obszarach miasta punktów, które pełnią ważną rolę w Gorzowie ze względu na walory historyczne. Aby dotrzeć w wyznaczone obszary dzieci będą musiały rozwiązać zagadki i wykonać zadania.

W projekcie przewidziano trzy dni aktywnej pracy z dziećmi:

1. Dzień (kwiecień 2018 r.) – w Klubie „Jedynka” dzieci poznają historię miasta i zapoznają się z ważnymi miejscami w Gorzowie, z których część będą musiały odnaleźć podczas gry miejskiej (prezentacja, opowieści, zdjęcia, zagadki),

2 dzień (Kwiecień-maj 2018 r.) – Gra miejska – 3 trzyosobowe grupy z opiekunem wezmą udział w grze starając się jak najszybciej odnaleźć wskazane punkty w mieście podczas gry terenowej na świeżym powietrzu,

3. Dzień (czerwiec 2018 r.) otwarty dla wszystkich Gorzowian pokaz w Klubie „Jedynka” filmu nakręconego podczas Gry miejskiej (każda z grup kręcić będzie kamerką GO Pro przebieg swojej gry a z tych materiałów zostanie zmontowany film) i wręczenie nagród w Klubie „Jedynka”.

Projekt organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM i Klub Kultury „Jedynka”. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę przygotowanych osób dorosłych podczas każdego etapu Gry, zarówno w siedzibie Klubu „Jedynka” jak i podczas wykonywania zadań w plenerze. Cały przebieg Gry w mieście będzie również nagrywany.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ze względu na wiek uczestników formularz zgłoszeniowy uczestnika wypełnia rodzic dziecka (lub oboje rodziców). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w Klubie Kultury „Jedynka” przy ul. Chrobrego 9 w godzinach pracy Klubu lub przesłać drogą mailową na adres: gramiejska.novum@gmail.com bądź przesłać listownie na adres Stowarzyszenia NOVUM.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest również w siedzibie Stowarzyszenia NOVUM, w Klubie „Jedynka” oraz na stronie internetowej projektu http://www.stowarzyszenienovum.wordpress.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

zgłoszenie-uczestnika-gry-miejskiej Gorzów to NASZA historia

Regulamin Gry Miejskiej – Gorzów to NASZA historia

Reklamy