Gra Miejska MŁODZIEŻ NA START

Plakat Gra Miejska Młodzi na START new

Dzięki dofinansowaniu ze środków województwa Lubuskiego organizujemy grę plenerową na ulicach Gorzowa Wlkp., która ma przybliżyć dzieciom miejsca ciekawe ze względów historycznych, kulturowych czy krajobrazowych.

W ramach Gry uczestnicy wraz z dorosłym opiekunem będą starali się dotrzeć jak najszybciej do wyznaczonych punktów na terenie Gorzowa. Aby dotrzeć w wyznaczone obszary dzieci będą musiały rozwiązać zagadki i wykonać zadania. W projekcie przewidziano pięć dni aktywnej pracy z dziećmi:

1 Dzień (22.09.2017 r., godz.: 16:00) – w Klubie „Jedynka” dzieci poznają historię miasta i zapoznają się z ważnymi miejscami w Gorzowie, z których część będą musiały odnaleźć podczas gry miejskiej (prezentacja, opowieści, zdjęcia, zagadki),

2 dzień (29.09.2017 r., godz.: 16:00-19:00) – Gra miejska – 4 trzyosobowe grupy z opiekunem wezmą udział w grze starając się jak najszybciej odnaleźć wskazane punkty w mieście podczas gry terenowej na świeżym powietrzu,

  1. Dzień (30.09.2017 r., godz.: 10:00-13:00) – Gra miejska – kolejne 4 grupy wezmą udział w grze, podobnie jak w dniu drugim.
  2. Dzień (06.10.2017 r., godz.: 16:00) – Wspólna zabawa wszystkich grup, dyskoteka i wręczenie nagród w Klubie „Jedynka”,
  3. Dzień (13.10.2017 r. godz.: 17:00) – otwarty dla wszystkich Gorzowian pokaz w Klubie „Jedynka” filmu nakręconego podczas Gry miejskiej (każda z grup kręcić będzie kamerką GO Pro przebieg swojej gry a z tych materiałów zostanie zmontowany film).

Projekt organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM i Klub Kultury „Jedynka”. Dzieci będą miały zapewnioną opiekę przygotowanych osób dorosłych podczas każdego etapu Gry, zarówno w siedzibie Klubu „Jedynka” jak i podczas wykonywania zadań w plenerze. Cały przebieg Gry w mieście będzie również nagrywany.

Dzięki udziałowi w Grze Miejskiej Państwa dzieci poznają historię Gorzowa, zapoznają się z miejscami ciekawymi ze względów historycznych, kulturowych czy krajobrazowych, jak również nauczą się pracy w grupie i co najważniejsze w ciekawy, radosny i wartościowy sposób spędzą swój wolny czas.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ze względu na wiek uczestników formularz zgłoszeniowy uczestnika wypełnia rodzic dziecka (lub oboje rodziców). Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w Klubie Kultury „Jedynka” przy ul. Chrobrego 9 w godzinach pracy Klubu lub przesłać drogą mailową na adres: gramiejska.novum@gmail.com
bądź przesłać listownie na adres Stowarzyszenia NOVUM. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest również w siedzibie Stowarzyszenia NOVUM, w Klubie „Jedynka” oraz na stronie internetowej projektu http://www.stowarzyszenienovum.wordpress.com

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin Gry Miejskiej Młodzież na START

ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA GRY MIEJSKIEJ

Reklamy