Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd stowarzyszenia

Prezes: Mariusz Sobkowiak
Wiceprezes: Marta Skowronek
Sekretarz: Aleksandra Jaworek

Komisja Rewizyjna stowarzyszenia

Przewodniczący: Kamil Kwiatkowski
Członek: Maciej Kuczyński
Członek: Anna Markgrafe

Poznaj nas 🙂

Prezes – Mariusz Sobkowiak

Mariusz Sobkowiak zdjęcie

Mariusz Sobkowiak – Prezes Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych „NOVUM”, z wykształcenia pedagog (studia licencjackie) i manager administracji (studia magisterskie), w latach 2010-2013 pracownik socjalny w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej specjalizujący się w przemocy w rodzinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii społecznej. Obecnie pracownik jednej z gorzowskich organizacji pozarządowych (na stanowisku specjalista ds. rachunkowości). Publicysta piszący artykuły w czasopismach fachowych z zakresu pracy socjalnej (miesięcznik „Doradca w pomocy społecznej”) i przemocy w rodzinie (Dwumiesięcznik „Niebieska linia”). Autor rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej publikacji z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej: „Przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym w pracy socjalnej” i „Przemoc instytucjonalna w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej” (do pobrania ze strony MRPiPS: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/publikacje/). Wiceprzewodniczący grupy roboczej odpowiedzialnej za przygotowanie projektu statutu Gorzowskiej Rady Seniorów dla Urzędu Miasta Gorzowa. W wolnych chwilach publikuje opowiadania science-fiction w kwartalniku fantasy „BRAMA”, udziela się jako członek Dyskusyjnego Klubu Książki w Filii nr 8 przy WiMBP i prowadzi audycję o snach w Radiu Paranormalium.

Reklamy