Odp. z Ministerstwa dot. bezpłatnego składania wniosków do KRS

Do ministerstwa Sprawiedliwości złożyliśmy w czerwcu 2017 r., wniosek o udostępnienie informacji publicznej pytając o to czy Ministerstwo planuje umożliwić  organizacjom pozarządowym, składanie przez Internet wniosków podpisanych darmowym podpisem ePUAP tak jak jest w przypadku spółek. Prezentujemy treść naszego wniosku i odpowiedź, którą uzyskaliśmy:

„Czy zgodnie z art.  694[3] § 3 K.p.c. istnieje możliwość składania wszystkich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym wniosków o zmianę w zarządzie spółki, stowarzyszenia, zmianę statutu, wniosków o rejestrację nowej spółki/stowarzyszenia drogą elektroniczną poprzez opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP? Jeśli tak, proszę o przedstawienie procedury składania takiego wniosku oraz o informację czy można tego dokonać za pośrednictwem platformy ePUAP lub portalu S24? Jeśli nie proszę o informację dlaczego niniejszy przepis prawny jest „martwy” oraz czy Ministerstwo planuje działania mające na celu doprowadzenie do stan rzeczy zgodnego z przedstawionym przepisem.”

Odpowiedź:

odp z MS1skanodp z MS2 skan

Reklamy