Dokumenty

Zapoznaj się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi naszego stowarzyszenia

Statut:

Statut-STOWARZYSZENIA-NOVUM

Sprawozdania finansowe:

Bilans i Rachunek Zysków i Strat NOVUM za 2016 r.

 

 

Reklamy