Młodzieżowy Klub Gier Obywatelskich

Młodzieżowy Klub Gier Obywatelskich - plakat

Do łask wracają gry planszowe. Powstają kluby gier planszowych (co najmniej dwa
w Gorzowie Wlkp.). Gry tego rodzaju pozwalają na bezpośredni kontakt z innymi ludźmi i wspólną zabawę w oderwaniu od ekranu monitora. A gdyby wykorzystać planszówki do budowy świadomości obywatelskiej młodych ludzi (istniejące kluby gier mają charakter czysto rozrywkowy)? Projekt ma na celu rozwój zdolności do kooperacji i zdobycie przez młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o społeczeństwie obywatelskim a w efekcie założenie stowarzyszenia zwykłego zajmującego się krzewieniem obywatelskości za pomocą nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Gry planszowe takie jak „Partycypolis”, „Pioniersi-Gra obywatelska”, „Rozegraj Miasto”, „Belfedar”, „Kariera polityczna”, „Stinky business”  mają jedno zadanie – obudzić w młodych ludziach zaangażowanie, poczucie obywatelskiej odpowiedzialności za swoje otoczenie i potrzebę uczestnictwa we współtworzeniu demokracji. Żeby odejść od klimatu nudnych sprawozdań i ich suchego języka, w grach opowiadamy o zaangażowaniu obywatelskim za pomocą charakterystycznych ilustracji, tekstów i mechaniki gry. W ramach projektu stworzona zostanie grupa co najmniej dwudziestu młodych ludzi, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy odbędą pięć spotkań w trakcie, których rozegrane zostaną gry planszowe. Naszym celem jest doprowadzenie do tego aby za pomocą tej atrakcyjnej formy zachęcić młodych ludzi do współpracy i obywatelskości. Efektem będzie założenie przez tą grupę stowarzyszenia zwykłego zajmującego się krzewieniem obywatelskości za pomocą nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Lokalu do spotkań użyczy Klub „Jedynka”. Do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wlkp zostaną wysłane materiały promujące Młodzieżowy Klub Gier Obywatelskich. Klub, którzy przekształci się w stowarzyszenie zwykłe stanowić będzie alternatywę dla sztampowych lekcji o obywatelskości a zaangażowanie uczestników w powstanie stowarzyszenia pozwoli ocenić na ile udział w Klubie sprawił, że zdobyli oni wiedzę i umiejętności do partycypacji społecznej. Członkowie stowarzyszenia dwa lata temu przeprowadzali w szkołach w Gorzowie Wielkopolskim głosowanie do Budżetu Obywatelskiego i podczas rozmów z młodymi ludźmi zdali sobie sprawę z tego jak mało jest ciekawych form uczenia o aktywności publicznej. Przeprowadzając Krzyżówkę Obywatelską byli z chęcią zapraszani przez nauczycieli, którzy potrzebowali nowatorskiej formy uczenia o patriotyzmie i obywatelskości. Takie działania w szczególności są konieczne w szkołach na obszarach rewitalizacji R1, R2, R3 i R4, które nie mają tak interesującej oferty edukacyjnej i możliwości spędzania wolnego czasu co inne placówki edukacyjne (chętni do udziału w projekcie z tych obszarów będą w procesie rekrutacji brani pod uwagę jako pierwsi). Wymienione wyżej Gry przybliżają mechanizm konsultacji społecznych, uczą współpracy, politycznych zawiłości, przybliżają mechanizm Funduszy Norweskich i europejskich, uczą tego w jaki sposób funkcjonuje miasto i wspólnota samorządowa, a to wszystko w przystępnej i atrakcyjnej dla młodych ludzi formie gier planszowych. Podstawowym założeniem projektu jest to aby zdobyta przez młodzież wiedza została wykorzystana w praktyce i była wykorzystywana dalej po jego zakończeniu.

 

Reklamy